Stanowisko Nr.14

Poniższa cena to koszt rezerwacji stanowiska na 24h

45,00 

Stanowisko nr 14 jest maksymalnie 2 – 3 osobowe . Odległość do drugiego brzegu około 130 m , szerokość pasa wody  około 350m . Głębokości od 1,5 m do 5,5 m . Dno bardzo zróżnicowane wyboiste , twarde , żwirowe . Jest to skrajna zatoczka z bardzo ciekawym ukształtowaniem dna z dużą ilością wypłyceń .